Επιμέλεια και διόρθωση κειμένων

Οι αναγνώστες αναζητούν ψηφιακά βιβλία εξίσου προσεγμένα και ποιοτικά με τα τυπωμένα βιβλία. Ορθογραφικές αβλεψίες, εκφραστικές αστοχίες και δομικά προβλήματα αποξενώνουν τον αναγνώστη και συσκοτίζουν το περιεχόμενο του βιβλίου σας. Ακόμα και συγγραφείς με πείρα ή φιλολογικές γνώσεις δύσκολα μπορούν να διορθώσουν το δικό τους κείμενο και να εντοπίσουν τις αδυναμίες του. Το κείμενο κάθε βιβλίου, ψηφιακού ή τυπωμένου, χρειάζεται μια δεύτερη, επαγγελματική ματιά.

Οι υπηρεσίες μας:

Επιμέλεια κειμένου
  • Ελέγχουμε το κείμενό σας ως προς την ορθογραφία, τη γραμματική, τη σύνταξη και τη στίξη
  • Προτείνουμε βελτιώσεις στην έκφραση, στο ύφος και στη δομή του
  • Εντοπίζουμε ασυνέπειες στο περιεχόμενο
  • Προτείνουμε μορφοποίηση που διευκολύνει την ανάγνωση
  • Σεβόμαστε τις υφολογικές και ορθογραφικές προτιμήσεις του συγγραφέα
  • Συζητάμε μαζί σας τις αλλαγές που προτείνουμε
  • Αναλαμβάνουμε πρωτότυπα ή μεταφρασμένα κειμένα

Χρειάζεται ή όχι το βιβλίο σας επιμέλεια;
Συμβουλευτείτε μας επικοινωνώντας μαζί μας.