Τα βιβλία σας. Παντού.

Ο πιο απλός τρόπος να διαθέσετε τα βιβλία σας σε 32 χώρες.
Υπηρεσίες για εκδότες και συγγραφείς

Καθώς τα ψηφιακά βιβλία αρχίζουν να παίρνουν τη θέση τους δίπλα στα έντυπα, οι απαιτήσεις των αναγνωστών για ποιοτικές ψηφιακές εκδόσεις αυξάνονται. Μια απλή μεταφορά του κειμένου σε ψηφιακή μορφή δεν αρκεί για να προσφέρει στον αναγνώστη μια όμορφη εμπειρία ανάγνωσης.

Εμείς μετατρέπουμε τα κείμενά σας σε όμορφα και λειτουργικά ψηφιακά βιβλία διατηρώντας, όσο είναι δυνατό, την τυπογραφία της έντυπης έκδοσης.

Η στοιχειοθεσία των ψηφιακών βιβλίων μας γίνεται με το χέρι και όχι με κάποιο αυτόματο μετατροπέα. Ελέγχουμε την εμφάνιση του βιβλίου σε πραγματικούς ηλεκτρονικούς αναγνώστες και όχι σε προσομοιωτές. Έτσι διασφαλίζουμε το καλύτερο αποτέλεσμα ως προς την τυπογραφική εικόνα του βιβλίου.

Οι αναγνώστες αναζητούν ψηφιακά βιβλία εξίσου προσεγμένα και ποιοτικά με τα τυπωμένα βιβλία. Εμείς αναλαμβάνουμε την επιμέλεια και τη διόρθωση του βιβλίου σας. Ελέγχουμε το κείμενό σας για ορθογραφικές αβλεψίες, εκφραστικές αστοχίες και δομικά προβλήματα.

Δημιουργία βιβλίων

Δημιουργία και μετατροπή βιβλίων στο πρότυπο ePub.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Σχεδιασμός και επιμέλεια ηλεκτρονικών εκδόσεων.